2006/Oct/18

กลับมาแล้วครับ ลองไปฝึกสร้างรหัสกันดูนะครับ ก็ขอขอบคุณรายละเอียดจากเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นข้อมูลนะครับ
ต่อไปเราจะมาดูรหัสต่างๆต่อนะครับ
4.ตารางวิเฌแนร์ (Vigenere)หรือ เทบูลา เรคตา(Tebula Recta)
ตารางนี้ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้นครับ ใช้ในสมัยสงคราม ถ้าจะใช้ระบบนี้ก็กรุณาแจกตารางก่อนนะครับ
ซับซ้อนหน่อยนะครับ ขั้นแรก ตั้งประโยคซะก่อน ไม่จำกัดความยาว
Attack at sunrise
อ้อ อย่าเว้นวรรค
Attackatsunrise
ขั้นที่สอง
ตั้งคีย์เวิร์ดหนึ่งคำอะไรก็ได้สั้นๆ ผมเอาcatแล้วกัน แล้วก็เขียนไว้ใต้ประโยคของเราแบบนี้
Attackatsunrise
catcatcatcatcat
เห็นไหมครับว่ามันพอดี แต่ถ้าคีย์เวิร์ดคุณไม่พอดี หรือ ประโยคคุณไม่พอดีก็ไม่ต้องแก้ คาไว้อย่างนั้นแหละ
เช่น สมมติว่าคีย์เวิร์ดของผมเป็น
palm
Attackatsunrise
palmpalmpalmpal
ขั้นที่สาม
ทีนี้คือขั้นตั้งรหัสล่ะ จาก Attackatsunrise ก็ดูว่า ตัวแรกข้างบนกับข้างล่างคืออะไร แล้วยึดจากตัวข้างล่าง
catcatcatcatcat
แล้วดูตามแถวในตาราง เมื่อแถวแล้วก็หาตัวข้างบนให้เจอ พอเจอแล้วก็ดูว่า เมื่อมันเป็นรหัสมันเป็นตัวอะไร
เช่น
ข้างล่างC ข้างบน A ในตารางจะเห็นว่าตัว A ในแถว C ตรงกับตัว Y
ข้างล่างA ข้างบน T ในตารางจะเห็นว่าตัว T ในแถว A ตรงกับตัว T
ข้างล่างT ข้างบน T ในตารางจะเห็นว่าตัว T ในแถว T ตรงกับตัว A
ข้างล่างC ข้างบน A ในตารางจะเห็นว่าตัว A ในแถว C ตรงกับตัว Y
ข้างล่างA ข้างบน C ในตารางจะเห็นว่าตัว C ในแถว A ตรงกับตัว C

ข้างล่างT ข้างบน K ในตารางจะเห็นว่าตัว K ในแถว T ตรงกับตัว R
ข้างล่างC ข้างบน A ในตารางจะเห็นว่าตัว A ในแถว C ตรงกับตัว Y
ข้างล่างA ข้างบน T ในตารางจะเห็นว่าตัว T ในแถว A ตรงกับตัว T
ข้างล่างT ข้างบน S ในตารางจะเห็นว่าตัว S ในแถว T ตรงกับตัว Z
ข้างล่างC ข้างบน U ในตารางจะเห็นว่าตัว U ในแถว C ตรงกับตัว S
ข้างล่างA ข้างบน N ในตารางจะเห็นว่าตัว N ในแถว A ตรงกับตัว N
ข้างล่างT ข้างบน R ในตารางจะเห็นว่าตัว R ในแถว T ตรงกับตัว Y
ข้างล่างC ข้างบน I ในตารางจะเห็นว่าตัว I ในแถว C ตรงกับตัว G
ข้างล่างA ข้างบน S ในตารางจะเห็นว่าตัว S ในแถว A ตรงกับตัว S
ข้างล่างT ข้างบน E ในตารางจะเห็นว่าตัว E ในแถว T ตรงกับตัว L
จะได้รหัสว่า YTAYCRYTZSNYGSL ปัญหามาอยู่ที่คนแก้ แก้ยังไงล่ะ ขั้นแรกก็ให้คีย์เวิร์ดเขาซะก่อนแล้ว
ก็ต่อท้าย CATCATCATCATCAT แบบนี้แล้วเราก็ดูว่าเอ แถวของYหลักของCเนี่ยตัวอะไร ก็จะได้ตัวA
ทำไปเรื่อยๆครับจนครบ
เป็นวิธีที่เสียเวลาทำมาหากินจริงๆ แต่มันจะแก้ยากมากๆ ลับสุดๆ 
พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ เจอกันคราวหน้าจะขนมาอีกเยอะๆเลย 


edit @ 2006/10/18 18:39:49

Comment

Comment:

Tweet


<h1 id="\"\\\"firstHeading\\\"\"" class="\"\\\"firstHeading\\\"\"" lang="\"\\\"en\\\"\"">
 ของ Vigenere  หรือ  Polyalphabetic แบบ หลาย Caesar cipher หรือ อนุกรม
หลัก
การของคุณผิดนะ    ที่คุณใช้หลักแบบนั้นมัน เป็นการชี้พิกัด  x y
ในแนวแกนต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่หลักการของ Vigenere 
ช่วยยืนยันฐานข้อมูลให้ถูกชัดเจนก่อนออกสู่สาธารนะด้วย  หลักของ  Vigenere 
คือ    กุญแจ เป็นแนวตั้งข้างขวา ( แกน y )   ส่วน ข้อความปกติเป็นแนวนอน
ข้างบน ( แกน x )
หลักการคือ   ให้ดูตัวอักษรในแถวของอักษร
กุญแจที่เลือกไว้    แล้วหาตัวอักษรที่อยู่ในแถวกุญแจนั้นที่ตรงกับตัวอักษร
ข้อความปกติ ( แกน x )   อันนี้คือหลักการของมันจริง ๆ แต่คุณดัน  อ้าง x
y  เลย   แบบ  กุญแจเป็น แนวตั้ง    ข้อความรหัสเป็นแนวนอน  ( เหอะ ๆ
นี่เป็น Vigenere นะ  ไม่ใช้หลักการเดียวกับ  </h1>
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="en"><span>Bifid cipher ซึ่งใช้การอ้างพิกัด )</span></h1>
#1 by Chewalia (103.7.57.18|125.27.152.53) At 2013-05-11 15:34,