2006/Oct/20

ต่อกันเลยนะครับ
8.รหัสแอทแบชหรือรหัสอัทบาช(Atbash)

รหัสอัทบาชชื่อแปลก แต่ง่ายที่สุด ใช้กันน้อย เดาง่ายมาก รหัสอัทบาชมาจากอักษรฮิบรูสี่ตัว
ซึ่งถือเป็นหลักการของรหัสประเภทนี้
Atbashเป็นการแทนอักษรตัวแรก(ตัวแรกของภาษาฮิบรูคือ Aleph)ด้วยตัวอักษรตัวสุดท้าย(Tav)
และแทนตัวอักษรตัวที่สอง(Beth)ด้วยตัวอักษรรองสุดท้าย(Shin)แล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตามแผนผังครับ
 ข้อความปกติ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ข้อความรหัส Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
เช่นคำว่า SLOW DOWNก็เป็น HOLD WLDM 
รหัสนี้ไม่ค่อยใช้ในการทหารครับ แต่นำไปใช้ในการตีความพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาฮิบรู
9.รหัสซีซาร์
ง่ายกว่า กล่องของซีซาร์ครับ แค่ตัวอักษรที่จะเป็นรหัสตัวอักษรที่ถัดจากตัวแรกสามตัว อย่างนี้ครับ


ข้อความปกติ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ข้อความรหัส D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
เช่นคำว่า KILL JANE ก็เป็น NLOO MDQH เป็นต้นครับ 
เป็นรหัสที่ดังมากเลยครับ มีการสร้างโปรแกรมทมาแกะรหัสนี้แบบยาวๆด้วย คนคิดก็ตามชื่อซีซาร์ผู้โด่งดังไงครับ
เขาใช้ติดต่อกับนายพลคนสนิทครับ
10.รหัสสี่จัตุรัส (Four square)
คนคิดรหัสนี้คือนักรหัสเลขวิทยา(Cryptography)ชาวฝรั่งเศสชื่อ เฟลิกซ์ เดอลาสแตล ใช้หลักของ
Matrixบางอย่าง แต่เข้าใจไม่ยากครับ ลองดูนะครับ
สร้างจัตุรัสอักษรห้าคูณห้า ตัดอักษรออกหนึ่งตัว มักจะตัดQหรือJ หรือ ไม่ก็ใช้ทุกตัว แล้วบีบIกับJให้อยู่
ช่องเดียวกัน สร้างสองอันวางเยื้องกัน อีกสองอันให้เขียนนำหน้าด้วยคำศัพท์คำหนึ่งแล้วต่อด้วยอักษรตัวอื่นๆ
เรียงไป
อย่างนี้ครับ สมมติคีย์เวิร์ดผมเป็น CURTAIN กับ MYSTIC แล้วตัด q ทิ้งครับ
  a b c d e    C U R T A    
f g h i j I N B D E
k l m n o F G H J K
p r s t u L M O P S
v w x y z V W X Y Z
  M Y S T I    a b c d e 
C A B D E f g h i j
F G H J K k l m n o
L N O P R p r s t u

U V W X Z v w x y z
อักษรตัวเล็กเป็นตัวแทนของข้อความปกติ อักษรตัวใหญ่เป็นตัวแทนของข้อความรหัส
โอเคครับ ขั้นสอง แต่งข้อความขึ้นมาครับ ข้อแม้ จำนวนอักษรเป็นจำนวนคู่ด้วยครับ เช่นคำว่า i love you
ขั้นที่สาม แบ่งออกเป็นคู่ๆ il ov ey ou
ขั้นที่สี่ เป็นขั้นยากและขั้นสำคัญที่สุด
จากชุดข้อความนะครับ มาดูคู่แรกก่อน il หาให้เจอก่อนครับ i จะต้องอยู่ในจัตุรัสที่1 lอยู่ในจัตุรัสที่44
a b c d e C U R T A
f g h i j I N B D E
k l m n o F G H J K
p r s t u L M O P S
v w x y z V W X Y Z
  M Y S T I    a b c d e 
C A B D E f g h i j
F G H J K k l m n o
L N O P R p r s t u

U V W X Z v w x y z
ทีนี้รหัสที่จะแทนสองตัวแรกได้ อักษรรหัสตัวแรก มาจากการตัดกัน
แถวของอักษรตัวแรกลากตัดกับหลักของอักษรตัวหลัง
ส่วนตัวที่สองจะมาจากการตัดกันของหลักของอักษรตัวแรกกับแถวของอักษรตัวหลัง แบบนี้ครับ
  a b c d e    C U R T A    
f g h i j I N B D E
k l m n o F G H J K
p r s t u L M O P S
v w x y z V W X Y Z
  M Y S T I    a b c d e 
C A B D E f g h i j
F G H J K k l m n o
L N O P R p r s t u

U V W X Z v w x y z
จะได้รหัสทั้งหมดเป็นคำว่า il ov ey ou เป็น NJ FZ TZ KR ยากดีไหมครับ
เวลาถอดกลับก็บอกคีย์เวิร์ดกับอักษรที่ตัดออกจากตารางแค่นั้นก็พอครับ
เจอกันคราวหน้าครับ 


 


edit @ 2006/10/20 18:59:17

edit @ 2006/10/20 19:00:41

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณครับ
#2 by โกฐาธิบดี At 2006-10-22 12:01,
โอ้ ชอบเรื่อง รหัส ขอแอ้ดเก็บเป็น fav นะครับ